ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

បញ្ជីរបទចម្រៀង

01. នៅតែស្រលាញ់ទោះអូនក្បត់បង (វីរយុទ្ធ)
02. ស្រលាញ់ត្រូវយល់ចិត្ត (យុទ្ធ និង ផល្លីកា)
03. សន្យាជាមួយបង រៀបការជាមួយគេ (តុលា)
04. យ៉ាងណាក៏អូនជាសង្សារគេ (ផល្លីន)
05. ត្រឹមបារម្ភពីអូនក៏បងអស់ចិត្ត (សេម)
06. ឆ្ញាញ់ស្រាភ្លេចផ្ទះ (យុទ្ធ និង ផល្លីន)
07. មនុស្សក្រដូចបងមិនសមអូនស្រលាញ់ (តុលា)
08. កុំព្រោះតែគេ (សេម)
09.កំដរបងចាំគេត្រឡប់ (ផល្លីន)
10.មាននិស្ស័យតែគ្មានវាសនា (ផល្លីន)

ទាញយកពី Tusfiles
Advertisements