ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

TOWN CD Vol 27

ចំណងជើងបទចម្រៀង៖

០១. នឹកមនុស្សម្នាក់ដែលកំពុងមានអ្នកថ្មី – សុគន្ធ និសា | Download
០២. នឹកដល់ឈ្មោះអូនបងអួលដើមក – ករុណា ពេជ្រ | Download
០៣. អូនឡប់ៗដែលស្រលាញ់បងដល់ថ្នាក់នឹង – អេនី ហ្សាម | Download
០៤. ខានជួបមុខគ្នាយូរហើយបងនៅតែជាព្រាននារី – សុគន្ធ និសា | Download
០៥. អូន Call មកបងបំណងសុំលេខទូរស័ព្ទគេ – ករុណា ពេជ្រ | Download
០៦. អ្វីដែលអ្នករង់ចាំ – និសា , អេនី ,​ ពេជ្រ | Download
០៧. សង្សារគេយំខ្ញុំហូរទឹកភ្នែក – អេនី ហ្សាម | Download
០៨. នៅមុខគេម្នាក់នោះ អូនលែងក្បែរបង – ករុណា ពេជ្រ | Download
០៩. អរគុណការលះបង់បង – សុគន្ធ និសា | Download

១០. បើមិនទុកចិត្តគ្នាបែកគ្នាទៅ – ករុណា ពេជ្រ | Download

Advertisements