ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

ចំណង​ជើង​បទចម្រៀង៖

០១. ស្រាខុសពីទឹក – ខេមរៈ សិរីមន្ត & ស្រីពៅ  || Download
០២. ចូលឆ្នាំមកដល់ទៀតហើយ – ខេមរៈ សិរីមន្ត  || Download
០៣. ចូលឆ្នាំទៅលេងវត្តណា? – ខេមរៈ ស្រីពៅ  || Download
០៤. អាមួយទើបធំ – ខេមរៈ សិរីមន្ត  || Download
០៥. ឆ្នាំថ្មីចូលស្ដីអូនទៅ – ប៊ុន សក្ដិ & ផាន់ ម៉ូនីកា  || Download
០៦. ក្រមុំស្រុកណា? – ប៊ុន សក្ដិ  || Download
០៧. កំលោះស្រុកណា? – អ៊ីវ៉ា  || Download
០៨. ផ្គរលាន់ឯលិច – អាន គុណកូឡា  || Download
០៩. បងឈប់ផឹក – ប៊ុន សក្ដិ  || Download
១០. ប្រពន្ធរត់ចោល – អាន គុណកុឡា  || Download

១១. មុខចាស់ចង់ក្មេង – ប៊ុន សក្ដិ   || Download

Advertisements