ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

ចំណង​ជើង​បទចម្រៀង៖

០១. សប្បាយឆ្នាំថ្មី – សុខ រក្សា & អ៊ីវ៉ា  || Download
០២. សង្ហារដូចគ្នា – ផាន់ ម៉ូនីកា & មាស សាលី & ជុំ លីណូ  || Download
០៣. កង់អូនវិលដុំ – ហង្ស ឧត្ដមម៉ានី & អ៊ីវ៉ា  || Download
០៤. កំលោះឥតគូ – មាស សាលី  || Download
០៥. អ្នកលក់ប្រហុកចង់បានប្រពន្ធ – ជុំ លីណូ  || Download
០៦. អាចារ្យការបាត់ស្បែកជើង – កែវ វាសនា  || Download
០៧. កំលោះបងអើយ – អ៊ីវ៉ា  || Download
០៨. តាចាស់ចង់បានប្រពន្ធ – ផាន់ ម៉ូនីកា  || Download
០៩. ក្រមុំរូបល្អ – ជុំ លីណូ  || Download
១០. អ្នកផឹកមានច្រើនយ៉ាង – មាស សាលី  || Download
១១. ម៉ែប្រពន្ធខ្ញុំកាចណាស់ – កែវ វាសនា  || Download
១២. កើតរោគអីឪ – ជុំ លីណូ & មាស សាលី  || Download
Advertisements