ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

Rock CD VOL 122


01.និស្ស័យស្នេហ៏កុលាបមួយទង – ជែមស៏ និង ដាទ្បិច  [ Download ]
02.ស្រទ្បាញ់ប៉ះអូន Sim 2 -​ ជែមស៏ និង​ ចំរើន  [ Download ]
03.Today Never Comes – រីហ្សា  [ Download ]
04.ByeBye – រ៉ក់ហ្គើល  [ Download ]
05.អារម្មណ៏លួចស្រទ្បាញ់យ៉ាប់អីយ៉ាប់យ៉ាងនេះ – Dj យូរី  [ Download ]
06.ស្អាតអីស្អាតយ៉ាងនេះ – ជែមស៏  [ Download ]
07.ជួបស្នេហ៏ថ្ងៃណូអ៊ែល – ជែកស៏  [ Download ]
08.Cute Girl – រ៉ក់ហ្គើល និង សុក្រិត  [ Download ]
09.អត់សាច់ក្លែម ផឹកស្រាអត់ឆ្ងាញ់ – ដាយ៉ត  [ Download ]
10.ទឹកចិត្តសង្សារ – ជែមស៏  [ Download ]

ទាញយក [ ROCK CD VOL 122.rar ]
Advertisements