ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

M CD Vol 45

01. ខូចចិត្តទើបផឹកស្រា (តាក់ម៉ា) || ទាញយក
02. នឹកសង្សា (នីកូ) || ទាញយក
03. បើគេស្មោះបងក៏មិនចូលចិត្ត (វិចាបុត្រ) || ទាញយក
04. គ្មានហេតុផលឲ្យបងស្រលាញ់គេម្តងទៀត (តាក់ម៉ា – គូម៉ា) || ទាញយក
05. ហេតុអ្វីចូលចិត្តធ្វើអោយអូនខឹង និងស្អប់បង (តាក់ម៉ា) || ទាញយក
06. បែកគ្នាទាំងអារម្មណ៍ស្រលាញ់ (គូម៉ា) || ទាញយក
07. មនុស្សដែលអូនក្បត់ នៅចាំ (វិចាបុត្រ) || ទាញយក
08. ហេតុតែស្រលាញ់ (តាក់ម៉ា) || ទាញយក
09. ស្រលាញ់តែមិនអាចស្មោះ (គូម៉ា) || ទាញយក
10. ចប់ភារកិច្ចមនុស្សកំដរ (តាក់ម៉ា) || ទាញយក

ទាញយក M Production VOl 45.rar

Advertisements