ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

M CD VOL 46

01. ទុកខ្ញុំជាមនុស្សកំដរដល់ពេលណា (នីកូ និង សូលីកា) || ទាញយក
02. ប្រាកដអត់? ថាបងបែកអូន( សូលីកា) || ទាញយក
03. ទឹកភ្នែកលក់ឡៃឡុង (ពិសិដ្ឋ) || ទាញយក
04. ក្រោមក្រសែភ្នែកមនុស្សមិនស្មោះ (តាក់វ៉ាន់) || ទាញយក
05. មិនហ៊ានសារភាព (នីកូ) || ទាញយក
06.Loving You (សូលីកា) || ទាញយក
07. ពេលមួយដែលអូនគ្មានបង (តាក់វ៉ាន់)  || ទាញយក
08. អស់ន័យពេលអូនមានថ្មី (ពិសិដ្ឋ) || ទាញយក
09. កុំទាន់អស់ចិត្តណាអូន (នីកូ) || ទាញយក
10. ប្រុសមិនប្រច័ណ្ឌ (តាក់វ៉ាន់)  || ទាញយក

ទាញយក M CD VOl 46.rar

Advertisements