ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

M CD VOL 47

01. បេះដូងអូនគឺមានតែបង (សូលីកា)) || ទាញយក
02. ស្រលាញ់អូនស្លាប់មិនប្រែ (នីកូ) || ទាញយក
03. មនុស្សតែម្នាក់ដែលខ្ញុំនៅតែនឹក (គូម៉ា) || ទាញយក
04. បារម្ភពីគេជាងសង្សាខ្លួនឯង (អានីតា) || ទាញយក
05. Gatsby (នីកូ)  || ទាញយក
06. ល្ខោនទឹកភ្នែក (នីកូ) || ទាញយក
07. ថ្វាយបងឲ្យគេ (សូលីកា) || ទាញយក
08. ស្រលាញ់លេងៗឈឺចាប់មែនទែន (គូម៉ា) || ទាញយក
09. ប្រាប់ត្រង់ក៏បាន (គូម៉ា) || ទាញយក
10. សង្សាអត់ចិត្ត (អានីតា)  || ទាញយក

ទាញយក៖  M CD VOL 47.rar

Advertisements