ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

AVG Free Edition 2013 13.0.2742 (32-bit) Screenshot 1

 • ជំនាន់ចុងក្រោយ

  AVG Free Edition 2013 13.0.2742 (32-bit)

 • តម្រូវការ

  Windows 2000 / XP / Vista / Windows 7

 • អ្នកបង្កើត និង ប្រភេទផលិតផល

  AVG Technologies / AVG Free Edition (32-bit)

 • ទំហំ និង អាជ្ញាប័ណ្ណ

  115.37 MB / ឥតបង់ប្រាក់

   

ទាញយក៖ AVG Free Edition 2013.exe

Advertisements