ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

 • CCleaner 3.24.1850 Screenshot 1
  • ជំនាន់ចុងក្រោយ

   CCleaner 3.24.1850

  • តម្រូវការ

   Windows 2000 / XP / 2003 / Vista / Windows 7 / XP64 / Vista64 / Windows 7 64

  • ម្ចាស់ និង កម្មវិធី

   Piriform Ltd / CCleaner

  • ទំហំ និង អាជ្ញាប័ណ្ណ

   3.82 MB / ឥតគិតថ្លៃ

  ទាញយក៖ CCleaner 3.24.1850.exe