ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

01 សង្សារតែឈ្មោះ (សុខ ពិសី) || ទាញយក
02 ទះថ្ងាស់ស្តាំ​អង្អែលថ្ងាសឆ្វេង (Jame)|| ទាញយក
03 ស្អែកឈប់យំ (ម៉ានី)|| ទាញយក
04 ដើម្បីបង (សុខ ពិសី)|| ទាញយក
05 ធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងកុំដើម្បីបងពេក (Jame) || ទាញយក
06 កំដរសង្សារគេឈឺចាប់ (Jame) || ទាញយក
07 ណាត់អូនបែកគ្នា (ម៉ានី) || ទាញយក
08 ថាអូនល្ងង់ក៏បាន (សុខ ពិសី) || ទាញយក
09 ជួបស្នេហ៍នៅភ្នំពេញ (Jame)  || ទាញយក
10 បង្រៀនបេះដូងឲ្យចេះផឹកស្រា (ម៉ានី)|| ទាញយក
ទាញយក៖ Sunday CD VOL 140.zip
Advertisements