ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

Town CD VOL 30

01 ខ្មោចលងទាញពូក (ករុណា ពេជ្រ)  || ទាញយក
02 រកសង្សារឲ្យបងមួយសិន ចាំបែកពីបង​ (ករុណា ពេជ្រ) ||ទាញយក
03 មកស្រលាញ់អូនបាន ម៉េចស្មោះអូនមិនបាន (ធីណា) || ទាញយក
04 បងឱបគេ អូនឱបទឹកភ្នែក (ធីណា) ||ទាញយក
05 ខ្ញុំស្រលាញ់កូនម៉ែ (ករុណា ពេជ្រ) || ទាញយក
06 បែបហ្នឹង គេហៅសង្សាអី (ធីណា) || ទាញយក
07 ប្រាប់គេផងថាបងសុំទោស (ករុណា ពេជ្រ) || ទាញយក
08 កុលាបមួយទង (ធីណា) || ទាញយក
09 ទិញមក ខ្ញុំហ្នឹងផឹក (ករុណា ពេជ្រ) || ទាញយក
10 ចូលមករាំលេងនឹងខ្ញុំ (ធីណា) || ទាញយក

ទាញយក៖ Town CD VOL 30.rar

Advertisements