ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

Bigman CD 21


01. សង្សារកម្សត់ (តុលា)  [ ទាញយក ]
02. សង្សារចាស់ម្នាក់នេះលែងត្រូវ (ផល្លិកា)  [ ទាញយក ]
03. ខ្ញុំចេះមើលថែនាងហើយ (ថាត)  [ ទាញយក ]
04. ស្មានមិនត្រូវ (អេឡា)  [ ទាញយក ]
05. សុំអូនធ្វើជាសង្សារបានទេ? (សេម)  [ ទាញយក ]
06. អូនមិនអាចអត់គេបាន (តុលា) [ ទាញយក ]
07. ចង់ធ្វើមនុស្សដែលអូនស្រលាញ់ (តុលា)  [ ទាញយក ]
08. សង្សារខ្ញុំក្លាយជាសង្សារមិត្តភ័ក្រ (ផល្លិកា)  [ ទាញយក ]
09. កាត់ចិត្តដើម្បីអនាគតអូន (ថាត)  [ ទាញយក ]
10. សង្សាខ្ញុំណែនាំសង្សារថ្មី (អេឡា)  [ ទាញយក ]

ទាញយក BigMan CD VOL 21.zip

Advertisements