ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

ទាញយក ពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នក​ពី Web browser.

WebBrowserPassView គឺជា ឧបករណ៍មួយសម្រាប់ទាញយកពាក្យសម្ងាត់ដែលបានបាត់បង់ទៅដែលវាបានរក្សាទុកនៅក្នុង​​ Web browsers: Internet Explorer (ស៊េរី 4.0 – 8.0), Mozilla Firefox (គ្រប់ ស៊េរីទាំងអស់), Google Chrome ហើយនិង Opera។
នេះ​ជា​ ឧបករណ៍​មួយអា​ចប្រើ​ដើម្បី​ recovery password ដែលអ្មកបានបាត់បង់ ឫ ភ្លេច គ្រប់​ វេបសាយ, ​រួមទាំង វេបសាយ​ដែលពេញ​និយមមាន​ដូច​ជា​៖​​ Facebook, Yahoo, Google, ហើយនឹង Gmail​ ជាដើម, ដែល​ Web Browser បានរក្សាទុកដ៏យូរ។​បន្ទាប់ពីអ្នកបានទាញយក password ដែល​អ្នក​បាន​​បាត់មកវិញហើយ អ្នកអាច save វាទៅក្នុង text / html / cvs /xml file, ដោយប្រើ​ ‘Save Selected Items ‘ option(Ctrl+S)។​ ពឹតជាងាយ​ស្រួល​ទាញ​យកពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកដែលបានបាត់បង់ ដោយប្រើ​​ WebBrowserPassView។

Advertisements