ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

RHM CD VOL 468

01. ផ្តើមស្នេហ៍ក្រោមដំណត់ទឹកភ្លៀង (ណុប បាយ៉ារិទ្ធ)  [ ទាញយក ]
02. I know it’s too late – (ណុប បាយ៉ារិទ្ធ) [ ទាញយក ]
03. មនុស្សដែលធ្លាប់ស្រលាញ់បង ស្លាប់បាត់ហើយ (រិទ្ធ និង បូព្រឹក)  [ទាញយក ]
04. នឹកគេ មិននឹកសង្សារ (សុគន្ធកញ្ញា)  [ ទាញយក ]
05. ស្នេហ៍ស្មោះ ត្រូវបាត់បង់ (បូព្រឹក)  [ ទាញយក ]
06. Baby, You’re my world (ណុប បាយ៉ារិទ្ធ)[ ទាញយក ]
07.ចាញ់គ្រប់យ៉ាង ព្រោះហេតុផលអូនស្រលាញ់បង (សុគន្ធកញ្ញា)  [ ទាញយក ]
08. ព្រមរៀបការនឹងបងទេ? (រិទ្ធ និង បូព្រឹក)  [ ទាញយក ]
09. អរគុណដែលកំដរបង (ណុប បាយ៉ារិទ្ធ)  [ ទាញយក ]
10. I like that Boy (បូព្រឹក)[ ទាញយក ]

ទាញយក  RHM CD VOL 468.zip
Advertisements