ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

01. បងឈប់ធ្វើព្រាននារី (កែវ វាសនា)  [ ទាញយក ]
02. សុំជួបមួយម៉ោងចុងក្រោយមុននឹងបែកគ្នា (អ៊ីវ៉ា)  [ ទាញយក ]
03. សងការស្រលាញ់អូនសិន (លីនដា)  [ ទាញយក ]
04. ស៊យធំហើយខ្ញុំ (សុខ រក្សា)  [ ទាញយក ]
05. អស់សិទ្ធទើបសុំបែក (ផាន់​ ម៉ូនីកា)  [ ទាញយក ]
06. យំអង្វរបង (លីនដា)  [ ទាញយក ]
07. ស្រលាញ់បងបានត្រឹមតែឈឺចាប់ (អ៊ីវ៉ា)  [ ទាញយក ]
08. ឡូយត្រង់ភគេក្បត់ (សុខ រក្សា)  [ ទាញយក ]
09. ពេលណាអូនឈប់នឹកបង (ផាន់ មូនីកា)  [ ទាញយក ]
10. ពេលភ្ញាក់ពីគេងអូននឹកបង (អ៊ីវ៉ា)  [ ទាញយក ]

ទាញយកអាល់ប៊ុម SUNDAY CD VOL 141.zip

Advertisements