ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

01. សង្សារលួចលាក់ (ឆាយ វីរៈយុទ្ធ)  [ ទាញយក ]
02. ត្រឹមសង្សារលួចលាក់ តែអូនស្រលាញ់បងខ្លាំង (អ៊ីវ៉ា)  [ ទាញយក ]
03. ស្អប់ខ្លួនដែលស្រលាញ់អូន (ឆាយ វីរៈយុទ្ធ)  [ ទាញយក ]
04. បុរសជាច្រើនឈឺចាប់ដោយសារអូន (សុខ រក្សា)  [ ទាញយក ]
05. ព្រឹកនេះទៅសាលា (លីណូ)  [ ទាញយក ]
06. តិចក៏ឈឺខ្លាំងក៏ឈឺ (អ៊ីវ៉ា)  [ ទាញយក ]
07. ហៅឈ្មោះគេនឹកឃើញដល់ឈ្មោះអូនផង (អ៊ីវ៉ា)  [ ទាញយក ]
08. នៅក្បែរគេតែអារម្មណ៍នឹកអូន (ម៉ានី)  [ ទាញយក ]
09. ប្រុសល្ងង់គឺបង (កែវ វាសនា)  [ ទាញយក ]
10. គ្មានសិទ្ធសូម្បីតែ Call (កែវ វាសនា)  [ ទាញយក ]

Advertisements