ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

Town CD 31

01. ការងារមួយបន្ទាប់ពីការឈឺចាប់ (នីសា)  [ ទាញយក ]
02. ដឹងខ្លួនទេថាគេចង់ញ៉ែអូន (រ៉ាយុ)  [ ទាញយក ]
03. មានតែបបួលទៅស្បថ (នីសា)  [ ទាញយក ]
04. ប្តីខ្ញុំមានសង្សារក្មេង (នីសា)  [ ទាញយក ]
05. បងដឹងអូនអស់អារម្មណ៍ហើយ (ខេម)  [ ទាញយក ]
06. បែកពីអូនកុំភ្លេចលេបថ្នាំផង (នីសា)  [ ទាញយក ]
07. ងូតទឹកសិនចាំនិយាយជាមួយបង (រ៉ាយុ)  [ ទាញយក ]
08. គ្មានអ្វីឈឺចាប់ជាងពេលនឹកអូន (ខេម)  [ ទាញយក ]
09. ឈប់មានសង្សារទើបឈប់ខូចចិត្ត (នីសា)  [ ទាញយក ]
10. ពិភពលោកនេះប្រុសស្មោះមានតិចខ្លាំងម្លេះ (និសា)  [ ទាញយក ]

ទាញយក៖ Town CD VOL 31.zip

Advertisements