ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

M VCD vol 34

01.សង្សារមហារខូច-សូលីកា  [ ទាញយក ]
02.ខ្លាចបែក-តាក់ម៉ា [ ទាញយក ]
03.លើកទូស័ព្ទបងផង-ណារិទ្ធិ [ ទាញយក ]
04.សង្សាគេភ្លេចខ្វល់ពីខ្លូនឯង-អេនីតា [ ទាញយក ]
05. មិនចង់មានសង្សាររួមគ្នា -​តាក់ម៉ា&អេនជី [ ទាញយក ]
06. ពីរបូកមួយស្មើរសូន្យ-នីកូ,តាក់ម៉ា,អេនជី [ ទាញយក ]
07. យកទឹកភ្នែកបងលាងការឈឺចាប់អូន-ពិសិដ្ធ [ ទាញយក ]
08.នឹកមនុស្សម្នាក់ដែលមិនអាចវិលវិញ-វិជ្ជបុត្រ [ ទាញយក ]
09. អូនមិនស្នេហ៍គេ-តាក់ម៉ា [ ទាញយក ]
10. ស្មោះបែបណាសង្សារមិនប្រច័ណ្ឌ-ណារិទ្ធិ [ ទាញយក ]

Advertisements