ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

M VCD vol 35

01. ឆ្កូតព្រោះស្នេហ៍អូន-ពិសិដ្ធ [ ទាញយក ]

02. ពូ​ គ័រ សឺ តា- គូម៉ា​ [ ទាញយក ]

03.ស្រលាញ់គេមិនចង់បាត់បង់អូន-នីកូ [ ទាញយក ]

04. ហេតុអ្វីស្រលាញ់គេពេលកំពុងស្រលាញ់អូន-សូលីកា [ ទាញយក ]

05.ស្រលាញ់គ្នាហេតុអ្វីត្រូវខ្វល់ពីអ្នកដ៍ទៃ-ណារិទ្ធ [ ទាញយក ]

06. កុំលះបង់បងដើម្បីគេ-ណារិទ្ធ [ ទាញយក ]

07.ដឹងអត់ចិត្តអូនស្រលាញ់តែបង-អេនជី [ ទាញយក ]

08. បាត់សង្សារ-ណារិទ្ធ [ ទាញយក ]

09. សុំបែកពីរសង្សារទើបដឹងថាឈឺចាប់-អេនជី [ ទាញយក ]

10. សម្លាញ់ខ្ចីសង្សារ-ណារិទ្ធ [ ទាញយក ]

Advertisements