ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

Big Man CD Vol 22.jpg

ចំណងជើងបទចម្រៀង ៖

01.ស័គ្រធ្វើអ្នកជូតទឹកភ្នែក  – (បរិញ្ញា)|| ទាញយក
02.ហេតុតផលគេជាមនុស្សដំបូង – (បរិញ្ញា)|| ទាញយក
03.មេអណ្តើក (ណូយ) || ទាញយក
04.អង្វរអូនអោយស្អប់បង (ម៉ារីអូ) || ទាញយក
05.អូនស្អប់បងខ្លាំងណាស់ (ណូយ) || ទាញយក
06.មុនស្អប់បង ដឹងខ្លួនខុសទេ (បរិញ្ញា) ||ទាញយក
07.កុំគិតថាបងយកអូនដើម្បីបំភ្លេចគេ (ម៉ារីអូ) || ទាញយក
08.កុហកដើម្បអ្វី (បរិញ្ញា) || ទាញយក
09.ចង់ធ្វើសង្សារគេឡើងញ័រខ្លួន (ណូយ) || ទាញយក
10.ទុកទឹកភ្នែកបោកអ្នកផ្សេង (ម៉ារីអូ) || ទាញយក
11.ក្បត់អារម្មណ៍ខ្លួនឯង (បរិញ្ញា) || ទាញយក

ទាញយកអាល់ប៊ុមទាំងមូល

Advertisements