ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

នៅក្នុងមេរៀននេះ ខ្ញុំសូមបង្ហាញលោកអ្នក ពីរបៀបដាក់រូបតូច ដែលគេហៅថា Favicon មកពីពាក្យថា (Favorites Icon)។ Favicon គឺជារូបតំណាងតូចមួយ ដែលមានខ្នាត 16px x 16px ប៉ុណ្ណោះ ដែលលោកអ្នកនឹងបានឃើញ វានៅក្នុងរបាអាស័យដ្ឋាន និភ្ជាប់ជាមួយឈ្មោះវែបសាយរបស់លោកអ្នក សូមមើលរូបខាងក្រោម។

favicon

ការមានរូបតំណាងផ្ទាល់ខ្លួនគឺជាភាពទាក់ទាញមួយ ស្រាប់អ្នក ក៏ដូចជាអ្នកចូលទស្សនាទំព័ររបស់លោកអ្នក ។ បច្ចុប្បន្នអ្នកប្រើប្រាស់ ប្លុកអាចមានរូបតំណាង ឬ Favicon ផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយនឹងរូបស្អាតៗ ដាក់នៅជ្រុងមួយនៃគេហទំព័ររបស់លោកអ្នក។

កាលពីមុនខ្ញុំបានព្យាយាម ចូលទៅដាក់ តាមរយៈ >> Dashboard >> Layout
layoutបន្ទាប់មក ចុច Edit តែវាមិនងាយក្នុងការប្តូរនោះទេ។
FireShot Pro Screen Capture #004 - 'Blogger_ ក្រចេះដួងចិត្ត - Layout' - www_blogger_com_blogger_g_blogID=5268125694758726539#pageelements
ពេលនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញវិធីងាយៗ ដូចខាងក្រោម ៖

ជំហានទី១. ចូលទៅកាន់គណនីរបស់លោកអ្នក >> Dashboard >> Template >> Edit HTML (>> Process) ។

ជំហានទី២. សូមធីកនៅត្រង់  “Expand widget templates” ដើម្បីពន្លាតទាំងអស់។

ជំហានទី៣. សូមចុច  (CTRL + F) ដើម្បីស្វែងរកឃ្លា ៖  <b:skin>

ជំហានទី៤. ចម្លងកូដខាងក្រោមនេះដាក់ ពីលើ <b:skin> ។

<link href=”your-favicon-links-goes-here” rel=”icon” type=”image/gif”/>

ចម្លងអាស័យដ្ឋាន រូបភាពរបស់លោកអ្នក ជំនួសលើ ឃ្លា  your-favicon-links-goes-here ។ លោកអ្នកអាចដាក់រូបភាពមានចលនា ឬក៏គ្មានចលនាក៏បានដែរ។

ប្រសិនបើមិនទាន់មាន តំណរូបភាព សូមចុចទីនេះ tinypichttp://Tinypic.com អនុញ្ញាតអោយលោកអ្នក ផ្ទុករូបភាព ឡើងដោយឥតគិតថ្លៃ។ អានបន្តរ   របៀប ផ្ទុករូបភាពឡើងលើអ៊ីនធើណេត
ជំហានទី៥. ចុចប៊ុតុង Save Template ។
Advertisements