ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

Sunday CD 143

Sunday CD Vol 143 – លុយបងមិនដល់គេ

Download with Mediafire and FileWe
 01. លុយបងមិនដល់គេ – ឆាយ វីរៈយុទ្ធ Download
02. ធ្វើម៉េចបើបងភ្លេចអូនអត់បាន – ឆាយ វីរៈយុទ្ធ Download
03. ខ្លាចបាត់អូន – ហេង ពិទូ Download
04. កំដរសង្សារគេស្រវឹង – មាស សាលី Download
05. Sorry My Honey – ជុំ លីណូ Download
06. ស៊ីឈ្នួលថែសង្សារឲ្យគេ – ឆាយ វីរៈយុទ្ធ Download
07. កុំធ្វើយ៉ាងហ្នឹង – ហេង ពិទូ Download
08. ជើងកាងអស់លក្ខណ៍ – ជុំ លីណូ Download
09. ស្ទាវធ្លាក់កូដ – មាស សាលី Download
10. អ្នកផ្សេងមិនដូចអូន – ហេង ពិទូ Download
Advertisements