ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

នៅក្នុងមេរៀននេះ ខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកអំពីរបៀបដាក់ Popular Post នៅក្នុងគេហទំព័ររបស់លោកអ្នក ។ Popular Post គឺជាការជ្រើសយក អត្ថផ្សាយណាដែល​មានអ្នកទស្សនាច្រើន យកមកបង្ហាញ។

សូមមើលពីរបៀប ដាក់ Popular Post ទាំងអស់គ្នា៖

ទី១៖ ចូលទៅកាន់ គណនី blogger របស់អ្នក >> Dashboard >> Layout ។

layoutទី២៖ ចុច Add a Gadget ។

ទី៣៖ បន្ទាប់​មក​ស្វែង​រក Gadget មួយ​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា Popular Post រួច​ចុចសញ្ញា + ដើម្បីបន្ថែម។

ទី៤៖ ពេល​នោះ​វា​នឹង​បង្ហាញ​ផ្ទាំង​មួយ​សម្រាប់​ឲ្យ​យើង​ធ្វើ​ការ​កំណត់​ផ្សេង បន្ទាប់​ពី​កំណត់​រួច ចុច​លើ ប៊ូតុង Save ជា​ការ​ស្រេច។

Advertisements