ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

នៅក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នា ពីរបៀបកំណត់ចំនួន បង្ហាញអត្ថបទផ្សាយនៅផ្នែកខាងមុខ ដែលយើងហៅថា ទំព័រដើម(Home menu)។ ការ​កំណត់​ចំនួន Post នេះ​ក៏​មាន​សារ​សំខាន់​ដែរ ព្រោះ​បើ Post របស់​យើង​មាន​ច្រើន​ពេល​នៅ​លើ ទំព័រ​ដើម វា​អាច​បណ្តាល​ឲ្យ​ប្លុក​របស់​យើងដើរ​យឺត​ពេល​ដែល​អ្នកទស្សនា​បើក​ចូល។

សូមមើលពីរបៀបកំណត់ ដូចខាងក្រោម៖

ទី១៖ ចូលទៅកាន់គណនី Blogger របស់អ្នក >> Dashboard >> Setting >> Post And Comments

ទី២៖ បន្ទាប់​មក​កំណត់ ចំនួន Post ទៅតាមដែលយើងចង់បាន ដូច​រូប​ខាង​ក្រោម

Advertisements