ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

M CD VOL 49

០១. ស្រឡាញ់អូនប៉ុណ្ណាទើបបងមិនឈឺចាប់ – Vanna Sack​ Download
០២. បងយំឬសើចសុទ្ធតែមានចំណែកអូន – Anna Download
០៣. គួរផ្ដើមបែបណាបើគេនិងបងនៅជាសង្សារ – តាក់ម៉ា Download
០៤. តាមពិតបងអ្នកក្បត់គេសោះ – សូលីកា Download
០៥. មិនហ៊ានស្រឡាញ់ព្រោះអូនមានសង្សារ – Vanna Sack Download
០៦. មិនខ្ចីរវល់ – Kell Download
០៧. ជ្រើសគេចុះទុកបងជាអ្នកដើរចេញ – គូម៉ា Download
០៨. គេមិនទាន់ឈប់ស្រឡាញ់បងទេ – សូលីកា Download
០៩. សុំហូរទឹកភ្នែកកំដរអូន – Anna Sack Download
១០. សន្យាខ្លួនឯងសន្យាថាឈប់យំ – តាក់ម៉ា Download

Advertisements