ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

នៅក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំសូមបង្ហាញមិត្តភ័ក្រទាំងអស់គ្នា អំពីររបៀបដាក់ Random Post ទៅក្នុងប្លុក។ Random Post គឺជាការជ្រើសយកអត្ថបទផ្សាយមកបង្ហាញ លក្ខណៈ Random (ការជ្រើសយកដោយព្រាវៗ មិនព្រាង)​។ ការប្រើប្រាស់ Random Post គឺមានអត្ថប្រយោជន៍ និងគួរអោយចាប់អារម្មណ៍ណាស់ ព្រោះថាចំណងជើង​របស់អត្ថបទ​ផ្សាយហ្នឹងមិនដដែលៗ គឺមានការផ្លាស់ប្តូរ រាល់ពេល Refresh ម្តងៗ។

2សូមមើលពីរបៀប បន្ថែម Random Post ដូចខាងក្រោម៖

1. ចុចលើប៊ូតុងខាងក្រោម

ចូលទៅកាន់គណនី​ Blogger របស់លោកអ្នក។

2. ជ្រើសរើស ឈ្មោះប្លុក បន្ទាប់មក ចុចប៊ូតុង Configure gadget

1

3. ធ្វើការកំណត់ជម្រើសរបស់ Random Post Widget បន្ទាប់មកចុចប៊ូតុង Save ដើម្បីរក្សាទុក។