ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

M VCD Vol 37

M VCD Vol 37

01. កុំទាន់ថែមគេម្នាក់ទៀតបានអត់ – ពិសិដ្ធ  [ ទាញយក ]
02. មេចមិនអាចស្រលាញ់បងដូចបងស្រលាញ់អូន – គូម៉ា  [  ទាញយក ]
03. គ្មានហេតុផលឲ្យបងស្រលាញ់គេម្តងទៀត – តាក់ម៉ា. គូម៉ា  [ ទាញយក ]
04. ដឹងអត់ថាគេក្បត់បង – សូនីកា  [ទាញយក ]
05. ធ្វើយ៉ាងណាទើបបងព្រមស្រលាញ់អូនម្តងទៀត – អេនីតា  [ ទាញយក ]
06. បើគេ្បត់អូនស្នេហ៍បងម្តងទៀតបានទេ – – ពិសិដ្ធ  [​ ទាញយក ]
07. មិនបាច់នាំបងឲ្យស្រលាញ់គេ – នីកូ  [ ទាញយក ]
08. ចាំបងប្រាប់ថាបែក – សូលីកា  [ ទាញយក ]
09. ពីមុនអូនទឹកភ្នែកពេលនេះបងយំ – ពិសិដ្ធ  [ ទាញយក ]
10. អគុណទឹកចិត្តបង – តាក់ម៉ា  [ ទាញយក ]

Advertisements