ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

RHM CD Vol 475

ចំណងជើងបទចម្រៀង៖
០១. My Love អូនស្រឡាញ់បង – ពេជ្រ សោភា | Download
០២. មនុស្សត្រង់រងទឹកភ្នែក – ពេជ្រ សោភា | Download
០៣. បើគេមិនល្អ ឱ្យបងសុំស្រឡាញ់ម្ដង – ហ្សូណូ | Download
០៤. សន្យាមិនរំលឹក ហេតុអ្វីនិយាយ – ពេជ្រ សោភា | Download
០៥. ស្រឡាញ់តែមិនអាចស្រឡាញ់ – ហ្សូណូ | Download
០៦. លើពីភាពឯកា – ហ្សូណូ & សោភា | Download
០៧. មនុស្សស្រីយំព្រោះស្នេហាទន់ជ្រាយឬ? – ពេជ្រ សោភា | Download
០៨. អ្នកទៅមិនដឹងអ្នកនៅឈឺចាប់ – ពេជ្រ សោភា | Download
០៩. អ្នកនៅមិនដឹងអ្នកទៅឈឺចាប់ – ហ្សូណូ | Download

Download Full Album :

 Midiafire || FileWe 

Advertisements