ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

នៅក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំសូមបង្ហាញ អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបដាក់ ផែនទីរបស់ Google ទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់លោកអ្នក។ ការដាក់ ផែនទី​ទី​តាំង​កន្លែង​របស់​លោក​អ្នក​គឺ​ពិត​ជា​មាន​ប្រយោជន៍​ណាស់ សម្រាប់​អតិថិជន ក្នុងការស្វែងរកទីតាំងរបស់អ្នក តាមរយៈផែនទីនេះ ជាពិសេស​សម្រាប់គេហទំព័រ​ក្រុមហ៊ុន ឬកន្លែងផ្សេងៗ។

សូមមើលពីរបៀបដាក់ ផែនទីទៅក្នុងគេហទំព័រដូចខាងក្រោមៈ

  1. ចូលទៅកាន់ Google maps => ស្វែងរកទីតាំងរបស់អ្នក ដោយវាយក្នុងប្រអប់ស្វែងរកនេះ
  2. ជ្រើសរើសប្រភេទផែនទី ដែលស្ថិតនៅជ្រុងខាងស្តាំ។
  3. កម្រិតទំហំផ្ទៃផែនទី ទៅតាមកម្រិតពង្រីក ឬបង្រូមដែលអ្នកចង់បាន។
  4. ចុចលើសញ្ញា    ដើម្បីចម្លងកូដទៅដាក់ក្នុងគេហទំព័ររបស់អ្នក។

    ចម្លងកូដខាងលើនេះយកទៅដាក់ ទៅទីតាំងណាមួយលើគេហទំព័ររបស់អ្នក។ Customize and preview embeded map គឺអាចអោយអ្នក​កែសម្រួល​ ប្រវែង និងកំពស់ តាមការចង់បានរបស់អ្នក។

  5. បន្ទាប់ពីចម្លងកូដយកទៅដាក់នៅកន្លែងណាមួយហើយនោះ អ្នកសាកល្បងវាមើល????

Advertisements