ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

Microsoft Access 2007 ( ជាភាសាខ្មែរ ) មានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការគ្រប់គ្រង ទីន្នន័យ ពត៌មាន… ដូច្នេះហើយ ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមនាំយក នូវសៀវភៅមួយក្បាល សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា
ដែលតែងតែចូលមកទស្សនា នៅ ក្នុង អាយធី ខ្មែរ ៩ ។
ហើយសៀវភៅនេះ បានរៀបចំឡើងដើម្បីជួយសំរួលដល់បងប្អូនក្នុង និងសំរួលដល់ការសិក្សា
របស់អ្នកដែលសិក្សាលើមហាវិទ្យាល័យ បច្ចេកវិទ្យាពត៍មានវិទ្យា  ហើយផ្នែក IT ។

ពត៌មានលំអិតសម្រាប់ទាញយក ៖

​             -ទំហំ  ៖  9.2 Mb
– ប្រភេទ ៖ PDF
-រៀបចំដោយ : ​លី ឆៃណាក់
– ទាញយកទីនេះ 

Advertisements