ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

រាល់ថ្ងៃបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែរីកចម្រើន ហើយអ្នកប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាក៍មានកាន់តែច្រើន ហើយដែរ ជាពិសេសគឺប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ ។ កាលដែលអ្នកប្រើប្រាស់អ្នកតែង តែ មានជួបប្រទះ នឹងបញ្ហាខ្លះ ដូចជា នៅពេលដែល អ្នកប្រើ វាទៅ វាមានបញ្ហាដូចជា Eroor ហើយ គាំងជាដើម ។

ថ្ងៃនេះខ្ញុំសុំ នាំមកជូនអ្នកនូវ សៀវភៅ កុំព្យូទ័រមួយ ក្បាល ដែលជាភាសាខ្មែរ ហើយអ្នកអាចសិក្សា វាដោយខ្លួនឯង ដោយមិន ចាំបាច់ ចំណាយថវិកាអ្វីទេ អ្នកគ្រាន់តែចំណាយពេលវេលាដ៍ មាន តម្លៃរបស់អ្នកមកសិក្សាស្វែងយល់វាតែប៉ុណ្ណោះ ។ ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថា អ្នកអាចស្វែងយល់ បានកាន់តែច្បាស់ជាមួយ នឹង ការជួសជុល ហើយជាពិសេសមិនសូវចាំបាច់ចំណាយថវិកាផ្ទាល់ ខ្លួន ដើម្បើយកទៅអោយ គេជួសជុលអោយ ហើយក៍មិនធ្វើអោយអ្នក ខាតបង់ពេលវេលាផងដែរ នៅពេលដែលវាមាន បញ្ហាបន្តិចបន្តួចយើងអាចដោះស្រាយខ្លួនឯងបាន ។

បើអ្នកចង់ដឹងច្បាស់សូមអ្នកដោនឡូតយក សៀវភៅនេះ ទៅសិក្សាដោយ ខ្លួនឯង ៕

លក្ខណៈពិសេស ៖

ភាសា ៖ ខ្មែរ

ប្រភេទ ៖ PDF
ទហំ ៖ 1.09 MB
Advertisements