ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

មេរៀន​នេះ​គឺ​តម្រង់​ចំពោះ​អ្នក​ដែល​មិន​ចេះ HTML សោះ ប៉ុន្តែ​ចេះ​ប្រើប្រាស់​កុំព្យូទ័រ​ល្មម​យកជាការបាន ។​​ ​ប្រការ​ដែល​យើង​ចេះ​ប្រើ HTML ច្បាស់លាស់​វា​ជួយ​ឲ្យ​យើង​យល់ដឹង​កាន់តេ​ច្រើន​ថែម​ទៀត ស្តីពី​ការបង្កើត Webpage បន្ទាប់មក​យើង​អាចឈាន​ទៅ​បង្កើត Website និង​គ្រប់គ្រង Website នោះ​ដោយ​ខ្លួនឯងបាន ។

ទោះបីជា​មានប្រូ​ក្រាម​ជាច្រើន​អាច​ឲ្យ​យើង​បង្កើត Web page បាន​ដោយ​ពុំ​ចាំបាច់​ចេះ HTML ក៏ដោយ​, ក៏​មិន​ស្មើ​និង​ការ​ដែល​យើង​ចេះ HTML បានឡើយ ពីព្រោះ​ប្រូ​ក្រាម​ទាំងនោះ នៅតែ​តម្រូវ​ឲ្យ​យើង​ត្រូវ​យល់​ដឹង​ពី HTML ខ្លះៗ​ដែរ ប្រសិនបើ​យើង​ចង់​ធ្វើ​អ្វី​មួយ​ឲ្យ​ស៊ីជម្រៅ ។ ទោះបីជា​ដូច្នោះ​ក៏ដោយ​ក៏​ប្រូ​ក្រាម​សម្រាប់​ឲ្យ​យើង​បង្កើត web page ទាំងអស់​នោះ​អាច​ជួយ​ឲ្យ​យើង​រៀន​មើល code ដែល​វា Generate ឲ្យ​ពេល​យើង​ប្រើ​វា ហេតុនេះ​វា​ក៏​មាន​ប្រយោជន៍​ខ្លះៗ​ដែរ​សម្រាប់​អ្នករៀន​បង្កើត website គ្រា​ដំបូង ។

លក្ខណៈពិសេស ៖
-មានទំហំ 1.9 MB
-ជាភាសារខ្មែរ