ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

https://i0.wp.com/codereflex.net/wp-content/uploads/2011/01/VB6.jpg

សួស្តីមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែចូលមកទស្សនាគេហទំព័រ អាយធី ខ្មែរ ៩ ដោយសារមួយរយៈ ពេលនេះមានការ រវល់ខ្លាំងទើបមិនបានបញ្ចូល នូវអត្ថបទថ្មី នៅក្នុង អាយធី ខ្មែរ ៩។ ហើយថ្ងៃនេះ ខ្ញុំសូមផ្តល់ ជូនដល់អ្នកនូវសៀវភៅមួយក្បាលដែលមានឈ្មោះ ថា  Visual Basic 6.0
Database Appllication ហើយសៀវភៅនេះមាន សរសេរជាភាសាខ្មែរ ព្រមទាំង ឧទាហរណ៍ ពន្យល់ ដល់អ្នកថែមទៀងផង ។ សង្ឃឹមថាវាអាចជួយសម្រួលដល់ការសិក្សារបស់អ្នកមួយកម្រិត ថែមទៀត ។

សៀវភៅ Visual Basic 6.0 Database Appllication
ប្រភេទ ឯកសារ​ ៖ PDF
ទំហំឯកសារ​ ៖ 886 KB

ទាញយកសៀវភៅ Visual Basic 6.0 ៖ ទីនេះ

Advertisements