ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

Sunday CD Vol 145

01. សង្សារខ្ញុំប្រពន្ធគេ – កែវ វាសនា  [ ទាញយក ]
02.គ្មានថ្ងៃអូនបានធ្វើជាប្រពន្ធបងទេ – សុខ ពិសី [ ទាញយក ]
03. ហេតុអ្វី Call មកអូនតែពេលស្រវឹង – សុខ ពិសី [ ទាញយក ]
04. យកលេសស្រវឹងដើម្បី Call ទៅអូន – កែវ វាសនា  [ ទាញយក ]
05. មច្ចរាជ ផ្តាច់ស្នេហ៍ – អីនូ [ ទាញយក ]
06. ភ្ញាក់ពីគេងនឹកដល់អូនមុនគេ  – កែវ វាសនា [ ទាញយក ]
07. ចង់រៀបការ – សុខពីសី [ ទាញយក ]
08. ស្រាលាញ់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាទើបអូនមិនក្បត់ – កែវ វាសនា [ ទាញយក ]
09. យំមួយលានដង – អីនូ [ ទាញយក ]
10. សុខ សុខ សង្សារ Call មកសុំបែក – សុខ ពិសី [ ទាញយក ]

[ ទាញយកចម្រៀងទាំងអស់ ]  –  ស្តាប់ចម្រៀងជាYou Tube

Advertisements