ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

M CD Vol 52

01. សង្សារអូននៅតែស្មោះ – គូម៉ា  [ ទាញយក ]
02. ដឹងត្រឹមអូនស្រលាញ់បង – តាក់ម៉ា  [ ទាញយក ]
03. សុំអង្វរសង្សារថ្មី – គូម៉ា  [ ទាញយក ]
04. គ្មានអ្នកណាចង់បានសង្សារក្បត់ – តាក់ម៉ា  [ ទាញយក ]
05. អូន Call មកបងដើម្បីចង់ស្គាល់លេខគេ – គូម៉ា  [ ទាញយក ]
06. សុំទោសសង្សារ  – តាក់ម៉ា  [ ទាញយក ]
07. នូវតែគិតថាអូនអាចត្រឡប់រកបង – គូម៉ា  [ ទាញយក ]
08. ចង់ឲ្យស្តាប់បេះដូងអូនមុនពេលបងចេញទៅ – គូម៉ា  [ ទាញយក ]
09. ឲ្យតែអូន បងចាំយូរប៉ុណ្ណាក៍ចាំ – គូម៉ា  [ ទាញយក ]
10. ប្រាកដអត់ថាអ្នកថ្មីល្អជាងអូន – គូម៉ា  [  ទាញយក ]

Advertisements