ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

01. អូនមិនអាចអត់គេបាន- តុលា [ ទាញយក ]
02. ចង់ធ្វើសង្សារគេឡើងញ៍រខ្លូន – ណយ  [ ទាញយក ]
03.ចេះស្រលាញ់ចេះជូតទឹកភ្នែក- ផលិកា  [ ទាញយក ]
04. កុំព្រោះតែគេ – សេម  [  ទាញយក ]
05. ស្ម៍គ្រធ្វើអ្នកជូតទឹកភ្នែក- បរិញ្ញា  [ ទាញយក ]
06. ខ្ញុំចេះមើលថែនាងហើយ- ថាត់  [  ទាញយក ]
07. ទឹកភ្នែកឆ្គួត- ម៉ារីអូ  [ ទាញយក ]
08. មានថ្ងៃណាដូចមុន- អេឡា-ម៉ារីអូ  [  ទាញយក ]
09. ចង់ធ្វើមនុស្សដែលអូនស្រលាញ់- ម៉ារីអូ  [ ទាញយក ]
10. មេអណ្តើក – ណយ  [ ទាញយក ]

Advertisements