ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

សៀវភៅ​ Accounting Best Practices បាន​ប្រមូល​ផ្ដុំ​នូវ​ការ​អនុវត្តន៏​ដ៏​ល្អ​ៗ​ជា​ច្រើន ដែល​បាន​មក​ពីរាល់​មជ្ឈដ្ឋាន​គណនេយ្យ ចាប់​ពី​ក្រុមហ៊ុន​ជាដៃ​គូរ​តូច​ៗ រហូត​ដល់​សាជីវកម្ម​ធំ​ៗ​រាប់កោត​ដុល្លា​។ ការបោះពុម្ព​លើក​ទី​៣ នេះ​មាន​ការអនុវត្តន៏​ថ្មី​ៗ​រហូត​ដល់ ៦០ដែល​ល្អ​ៗ​​។ ហើយ​ទាំង​អស់​នោះ​គឺ​ផ្តោត​ទៅលើ​ សវនកម្ម​ផ្ទៃ​ក្នុង​ក្រុមហ៊ុន គណនី​ត្រូវ​សង ហិរញ្ញវត្ថុ និង តារាង​បៀវត្សរ៏​។

PDF | 2.54MB | 407p | 2004

ទាញយក​ឯកសារទីនេះ

Advertisements