ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ


​សិល្បះ​លួង​លោម​គឺ​ជា​ វិធី​ផ្គាប់​ផ្គន់​មនុស្ស​ទៅ​តាម​កាលៈ​ទេសៈ​​ ។ សិល្បះ​លួង​លោម​គឺ​ជា​វិធី​លួង​លោម​គឺ​ជា មធ្យោ​បាយ​​ធ្វើ​ឱ្យ​មនុស្ស​ត្រូវ​ចិត្ត​អនុ​លោម​ទៅ​តាម​មនុស្ស​ចេះ,​ មនុស្ស​ល្ងង់ ក្មេង​ឬ​ចាស់,​ ជាតិ​សាស​នេះ​ជាតិ​សាស​នោះ ​។​ល​។គ្រាន់​តែ​ឱ្យ​របស់​អ្វី​ទៅ​មនុស្ស​ម្នាក់​ក៏​មាន​សិល្បះ​ដែរ …. ត្រូវ​ឱ្យ​របស់​ណា​ដែល​គេ​ចូល​ចិត្ត​… ឱ្យ​​ត្រូវ​​ស្រប​​តាម​​ពេល​វេលា…ឱ្យ​តិច​ឬ​ច្រើន… ត្រូវ​សួរ​អ្នក​ជិត​ខាង​អំ​ពី​ចំណុច​ខ្សោយ​និង ចំណូល​ចិត្ត​របស់​មនុស្ស​ដែល​យើង​ត្រូវ​ឱ្យ…​ ។ល​។
Advertisements