ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

សួស្តី​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា!!!
ថ្ងៃ​ខ្ញុំ​គ្មាន​អ្វីចែក​រំលែក​ទេ មាន​តែ​ពាំនាំ​នូវ​សៀវ​ភៅ​គណិត​វិទ្យា​មួយ​ក្បាល​ដែល​ខ្ញុំ​បាន​មើល​ហើយ​ ហើយ​ក៏​គិត​ថា​មាន​ប្រយោជន៍​ខ្លាំង​ណាស់​សម្រាប់​សិស្សានុសិស្ស​ដែល​កំពុង​ រៀន​គណិត​វិទ្យា ។ សៀវ​ភៅ​គណិត​វិទ្យា​មួយ​នេះ​មាន​ចំណង​ជើង​ថា “សិល្បៈ​នៃ​​ការ​គិត​គណិត​វិទ្យា” ដែល​ចែក​ចេញ​ជា​ ៧ជំពូក៖
  • ជំពូក​ទី១៖ ការេ​នៃ​មួយ​ចំនួន
  • ជំពូក​ទី២៖ ឫស​ការេ​នៃ​មួយ​ចំនួន
  • ជំពូក​ទី​៣៖ គូប​នៃ​មួយ​ចំនួន
  • ជំពូក​ទី​៤៖ ឫស​គូប​នៃ​មួយ​ចំនួន
  • ជំពូក​ទី​៥៖ ការ​កំណត់​លេខ​ចុង​ក្រោយ
  • ជំពូក​ទី​៦​​​​​​​​​​៖ ភាព​ចែក​ដាច់​នៃ​មួយ​ចំនួន
  • ជំពូក​ទី​៧៖ កំសាន្ត​គណិត​វិទ្យា
សង្ឃឹម​ថា​ពេល​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា​ពេល​បាន​ មើល​សៀវ​ភៅ​នេះ​ហើយ នឹង​បាន​ជា​ចំណេះ​ដឹង​នៃ​ការ​គិត​លេខ​ដែល​ពិបាក​ៗ​ដោយ​ពុំ​ចាំ​បាច់​មាន​ ម៉ាស៊ីន​គិត​លេខ​ជំនួយ​នោះ​ទេ ។ :D
បើ​សិន​ជា​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា​ចង់​បាន​ សូម​​ទាញ​យក
Advertisements