ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

នៅ​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ​ Windows 7 មាន​មុខងារ​ពិសេស​មួយ​ដែល​អាច​វាយ​តម្លៃ​កុំព្យូទ័រ​របស់​អ្នក​បាន។ មុខងារ​មួយ​នេះ ហៅថា​ Windows Experience Index ដែល​អាច​វាយ​តម្លៃ​ទាំង​ CPU, RAM, Graphics, Gaming graphic និង Primary hard disk។
ដើម្បី​ដឹង​ថា​កុំព្យូទ័រ​របស់​អ្នក​មាន​ផ្នែក​រឹង​ខ្លាំង​ ឬ​ខ្សោយ​អ្នក​អាច​ប្រើ​វា​ដើម្បី​វាយ​តម្លៃ​តាម​វិធី​ខាងក្រោម៖

១-Right click លើ​ My computer
២-ជ្រើសរើស​ Propertiesនោះ​អ្នក​នឹង​ឃើញ​រូប​ដូច​ខាង​ក្រោម

៣-ចុច​លើ​ពិន្ទុ​ដែល​អ្នក​ទទួល អ្នក​នឹង​ឃើញ​ព័ត៌មាន​លម្អិត​លើ​ផ្នែក​រឹង​នីមួយៗ៖

អ្នក​អាច​ចុច​លើ​ Re-run the assessment ដើម្បី​វាយ​តម្លៃ​ជា​ថ្មី។

អត្ថន័យ​របស់​ពិន្ទុ​ទាំង​នោះ​គឺ៖
១ ដល់ ៣ មាន​ន័យ​ថា​ខ្សោយ
៣.១ ដល់ ៥.៤៩ មាន​ន័យ​ថា​មធ្យម
៥.៥ ដល់ ៧.០ មាន​ន័យ​ថា​ល្អ
៧.១ ដល់ ១០ មាន​ន័យ​ថា​ល្អ​ណាស់ ហើយ​អ្នក​មិន​បាច់​ផ្លាស់​ប្តូរ​ផ្នែក​រឹង​នៅ​ ២ ទៅ​ ៣ ឆ្នាំ​បន្ទាប់​ទេ៕

Advertisements