ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

Town CD Vol 36

ចំណងជើងបទចម្រៀង

01.លង់ស្នេហ៏កំលោះបានលុង – សោភា  [​ ទាញយក ]
02.ប្រុសអីហៅស្រីផឹក – ពែកមី & សោភា  [ទាញយក ]
03.សង្សារឆ្នាស់ – រ៉ាយុ  [ ទាញយក ]
04.កូនខ្ញុំឡើងប៉ុស្តិ៏ញ៉យ – កាតុ  [ ទាញយក ]
05.នៅយូរព្រោះគូមិនទាន់ដល់ – ខេម   [ ទាញយក ]
06.មិនទាន់ចងចាស់ព្រោះមានអ្នកស្រលាញ់ – សាសា  [ ទាញយក​ ]
07.យ៉ាប់តាហ្មង – ណារ័ត្ន   [ ទាញយក ]
08.ស្ងាត់ៗលួចទៅតែឯង – ទីណា & ធីណា   [ ទាញយក ]
09.ស៊ូនៅកំលោះ – ខេម  [ ទាញយក ]
10.យល់សប្តិឃើញពស់ – ធីណា  [ ទាញយក ]
[ ទាញយកអាល់ប៊ុម ]  –  ស្តាប់ចម្រៀង

Advertisements