ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

01. បើសិនជាអាចបងចង់ក្លាយជាមនុស្សម្នាក់នោះ – ថាត់ Filewe || Download
02. មួយភាគរយ – ដាឡិច Filewe || Download
03. ពីមនុស្សម្នាក់ដែលអូនទាត់ចោល – ម៉ារីអូ Filewe || Download
04. សង្សារគេម្នាក់នេះស្រលាញ់បងហើយ​ – ណយ Filewe || Download
05. ធ្វើខ្លួនដូចមនុស្សស្មោះ – សេម Filewe || Download
06. ហេតុផលក្បត់ – តុលា Filewe || Download
07.ទោះបងជាអ្នកក្បត់ – អេឡា Filewe || Download
08.ស្រលាញ់អូនស្មោះគេ – បរិញ្ញា Filewe || Download
09.កុំមកស្រលាញ់អូនបញ្ឈឺគេ – ផល្លីកា Filewe || Download
10.អស់មនុស្សស្មោះត្រឹមអូន​ – ចន្ទរះ Filewe || Download

ទាញយក Bigman CD Vol 25 Full Album :

  TusFiles  ||  FileWe

Advertisements