ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

 

01. មុនទៅត្រូវសងបេះអូនវិញ – ណយ ​|| Filewe || Download
02. អស់សិទ្ធថែអូន – សេម​ || Filewe || Download
03. ចង់អោយអូនកុហុកថានៅស្រលាញ់បង – តុលា || Filewe || Download
04. ចង់អោយបងស្មោះពិបាកខ្លាំងម្លេះ – ណយ || Filewe || Download
05. កាលណាមេឃភ្លឺ – សេម|| Filewe || Download
06. កាលវិភាគសំរាប់នឹក – តុលា || Filewe || Download
07.ត្រឹម Message ចោតអូនថាក្បត់ – ណយ || Filewe || Download
08.សង្សារខ្ញុំជាមនុស្សសាវា – សេម || Filewe || Download
09.ជួបមនុស្សស្មោះនឹកមនុស្សស្រលាញ់ – តុលា || Filewe || Download
10.អូនមិនអាចហាមឃាត់ចិត្តគេបាន – ណយ  || Filewe || Download

 

ទាញយក Bigman CD Vol 26 Full Album :

TusFiles  ||  FileWe

Advertisements