ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

Archive for the ‘វីដេអូ’ Category

2NE1_0714_SBS Inkigayo_나쁜기집애+FALLING IN LOVE

Advertisements

2NE1_0815_M Countdown_DO YOU LOVE ME

2NE1_0825_SBS Inkigayo_DO YOU LOVE ME

2NE1 – 그리워해요 (MISSING YOU) M/V

2NE1 – 그리워해요 (MISSING YOU) M/V

កំប្លែង៖ ដំណើរឆ្ពោះទៅឋានកណ្ដាល២០១២

កំប្លែង៖ សម្លាញ់ពីរនាក់