ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

Archive for the ‘មេរោគ’ Category

មេរោគកុំព្យូទ័រ?

១-តើមេរោគកុំព្រូទ័រជាអ្វី?
មេរោគកុំព្រូទ័រគឺ ប្រភេទ Application ដែលត្រូវបានគេបង្កើតដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារដល់កុំព្រូទ័រ វាមានលក្ខណៈស្រដៀងនិង
Application (កម្មវិធី) ធម្មតាដែរតែវាដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្ត និងវិវត្តន៍ខ្លួនវាជានិច្ច។

២-តើធ្វើដូចម្តេចទើបអាចសម្គាល់មេរោគបាន?
ជាទូទៅមេរោគមានច្រើនណាស់ ហើយវាមានលក្ខណៈខុសៗគ្នា ដូច្នេះលក្ខណៈសម្គាល់ក៏មានខុសៗគ្នាទៅតាមប្រភេទរបស់វាដែរ៖
-មានរូបជាថត (Folder) តែមានកន្ទុយ (Extensions)ជា .exe
-មានរូបជាថត (Folder) តែនៅពេលយើងបង្ហាញជា Detail ត្រង់កន្លែង Type បង្ហាញជា Application
-នៅពេលយើងបង្ហាញជា Detail រូបជាថត (Folder)មានទំហ៊ំ (ជាធម្មតាFolderអត់បង្ហាញទំហ៊ំទេ)
+មេរោគមានកន្ទុយ៦ដែលអាចសម្គាល់បានដូកម្មវិធីធម្មតាដែរ៖ (more…)

របៀបសម្លាប់មេរោគ Global.exe (ផ្កាយហោះ)

សព្វថ្ងៃមានមេរោគកុំព្យូទ័រមានច្រើនប្រភេទណាស់ដែលកំពុងរាត្បាតអ្នកអ្នកប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រទូទៅ។ ក្នុងចំនោមមេរោគទាំងនោះ មានមេរោគមួយប្រភេទដែលមានឈ្មោះថា
Global.exe ដែលខ្មែរយើងច្រើនហៅថាមេរោគផ្កាយហោះ ព្រោះថាកាលមេរោគនេះឆ្លងចូលកុំព្យូទ័រណាមួយហើយ ក្នុងរយៈពេលប្រហែលមួយអាទិត្យក្រោយមក មេរោគ
នេះនិងធ្វើការអុកឡុកភ្លាម ដោយបង្ហារួបផ្កាយហោះនៅលើផ្ទាំងដេសថប ហើយមានអក្សរសរសេរថា “This computer is being attacted” ដូចរូបខាងក្រោម៖ (more…)

របៀបសម្លាប់មេរោគ RECYCLER

ចំពោះមេរោគ RECYCLER នេះមានច្រើនប្រភេទណាស់ ដែលជានិច្ចកាលវាត្រូវបានឆ្លងតាមការប្រើប្រាស់ USB flash ពីកុំព្យូទ័រមួយទៅកុំព្យូទ័រមួយ។
ក្នុងទីនេះអ្នកស្រែសូមលើកយកមេរោគ RECYCLER មួយប្រភេទនេះមកបរិយាយដូចតទៅ។

១. មុខមាត់និងលក្ខណៈរបស់មេរោគ RECYCLER

-Name Macromedia Flash Player 7.0
-Size 66 kb or more than
-Version 0.0.0.0
-Product name Shockwave Flash
-Original name SaFlashPlayer.exe (more…)