ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

Archive for the ‘វីនដូ ៨’ Category

លក្ខណៈពិសេស ៦ យ៉ាងជាមួយ Feature ថ្មីក្នុង Window 8.1

 ចំនុចទី១. Star Button


(more…)

របៀបប្រើ Metered Connection ក្នុង​ Windows 8

របៀបបើក GodMode ក្នុង​ Windows 8

GodMode គឺមិនមែនជា Plugin រឺក៏ជាកម្មវិធីអ្វីទាំងអស់។ GodMode គឺជាគ្រឺះដែលអាចអោយលោកអ្នកអា​ចបង្កើត ប្រអប់ឯកសារមួយ ជាមួយនឹងឈ្មោះពិសេសៗ និងអនុញ្ញាតអោយលោកអ្នកដំណើរការទៅកាន់ ការគ្រប់គ្រង ជម្រើស និងការកំណត់សម្រាប់ OS ។

ចំនែកឯវីនដូ ៨ ក៏អាចអោយលោកអ្នកធ្វើដូចខាងលើបានដូចគ្នា ដើម្បីចាប់ផ្កើម លោកអ្នកគ្រាន់តែបង្កើតប្រអប់ឯកសារមួយនៅលើ ផ្ទៃតុ(desktop) និង ដាក់ឈ្មោះអ្វីក៏បាន។ បន្ទាប់មក Right-Click នៅលើប្រអប់ឯកសារនោះ បន្ទាប់មករើសយក Rename។ បន្ទាប់មកគ្រាន់ចំលងឃ្លាខាងក្រោមនេះ ទៅដាក់​ជាឈ្មោះរបស់វា។

All Setting.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C} (more…)

Enable Classic Start Menu Button in Windows 8

1. ចុចលើ Desktop tile នៅក្នុង Metro UI interface ដើម្បីចូលទៅ Desktop mode។ រឺយើងអាចចុចលើ Windows logo key​ នៅលើ keyboard របស់អ្នក។

(more…)

របៀប Active Windows 8

ដើម្បីដំឡើង Windows 8 ជាដំបូងគ្រប់គ្នាត្រូវមាន លេខអាជ្ញាប័ណ្ណ(License Key) ជាមុនសិន ។ បន្ទាប់ពីបានដំឡើង Windows8 ទៅលើម៉ាស៊ីនរបស់​លោកអ្នកហើយនោះ លោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែ Active វា។ ប្រសិនបើគ្មានការ Active ជាមុនទេ លោកអ្នកមិនអាចដំណើរការ ការកំណត់ និង របាគ្រប់គ្រង​បានទេ។ មិនដូចជាជំនាន់មុនរបស់ Windows8 គឺ Window7 នោះទេ ដែលអាចទាមទារដោយខ្លួនឯង នៅពេលដែលលោកអ្នក​បើក​ប្រើអ៊ីនធើណេត ។

ខាងក្រោមនេះជាវិធី Active Windows8៖ (more…)